จีนปลูกลาเวนเดอร์ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก

2018-07-04 13:55:17

จีนปลูกลาเวนเดอร์ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก

Advertisement

จีนทำสำเร็จ! สร้างฐานปลูกลาเวนเดอร์ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก ชมภาพของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในหุบเขาอีหลี อำเภอฮั่วเฉิง เขตเทศบาลอีหลีฮาซ่าเค่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นฐานปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากแคว้นโพรวองซ์ของฝรั่งเศส และเมืองฟุราโนะในประเทศญี่ปุ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง