“ครูบาบุญชุ่ม” อัญเชิญ “พระราหุล”ไว้หน้าถ้ำหลวง

2018-07-03 19:05:30

“ครูบาบุญชุ่ม” อัญเชิญ “พระราหุล”ไว้หน้าถ้ำหลวง

Advertisement

ไขปริศนารูปปั้น “ครูบาบุญชุ่ม” อัญเชิญไว้ปากถ้ำหลวง ไม่ใช่เจ้าแม่นางนอน แต่เป็น “พระราหุล”

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน หลังเดินทางมายังถ้ำหลวง เมื่อค่ำคืนวันที่ 29 มิ.ย. และวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีคนไปเข้าใจว่า รูปปั้นที่พระครูบาบุญชุ่ม อัญเชิญมาไว้ปากถ้ำเป็นรูปปั้นเจ้าแม่นางนอน แต่ความจริงแล้วรูปปั้นดังกล่าวคือ “พระราหุล”พระราหุล หรือพระนามเดิม เจ้าชายราหุล เป็นพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ (พระโคตมพุทธเจ้า) กับพระนางยโสธรา ประสูติในวันที่พระบิดาออกผนวช
ในพระไตรปิฎกว่า เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อได้ทราบว่าพระราชโอรสประสูติ ทรงเปล่งอุทานออกมาว่า "ราหุ ชาโต พันธนัง ชาตัง" แปลว่า "'ราหุ (บ่วง) เกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว" หมายความว่า พระกุมารที่ประสูติจะเป็นบ่วงร้อยรึงพระองค์ไว้กับภริยาและชีวิตฆราวาส ซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะทรงนึกว่าสิทธัตถราชกุมารทรงตั้งพระนามโอรสอย่างนั้น จึงทรงขนานนามพระภาคิไนย (พระเจ้าหลาน) ว่า "ราหุล" อันแปลว่า "บ่วง"สำหรับพระราหุล สามเณรราหุลบรรพชาเมื่ออายุ 7 ปี พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังมากมายหลายเรื่อง เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปยังป่าอันธวัน แขวงเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี หลังจากได้ฟัง "จูฬราหโลวาทสูตร" จากพระพุทธองค์ ก็สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระราหุลเถระ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า "เอตทัคคะ"(ผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านใคร่การศึกษา) คือ ชอบการศึกษาหรือขยันหมั่นในการเล่าเรียน
พระราหุลเถระนิพพานเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานระบุชัด ทราบเพียงว่า ท่านปรินิพพานก่อนพระอัครสาวกทั้งสอง และก่อนพระพุทธเจ้า โดยการทูลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์


ขอบคุณข้อมูล : วิกิพีเดีย