เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขีดระบายน้ำ เตือน! ปชช.ริมฝั่งเตรียมรับมือ

2018-07-03 17:30:18

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขีดระบายน้ำ เตือน! ปชช.ริมฝั่งเตรียมรับมือ

Advertisement

สำนักงานชลประทานที่ 12ชัยนาท แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับที่ 2 เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายจากเดิมเนื่องจากฝนตกหนักเกินคาด เตือนประชาชนอาศัยอยู่สองฝั่งเจ้าพระยาติดตามข่าวสารใกล้ชิด

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่าได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ว่าเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างมากกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ระดับและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 771 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +16.36 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางระดับท้ายเขื่อน +8.84 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 500 ถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยที่ปริมาณน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติม สำนักงานชลประทานที่ 12 จะเริ่มลดปริมาณการระบายลงตามลำดับ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด