นายกฯ ลงพื้นที่สงขลา ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคใต้

2017-05-24 09:15:57

นายกฯ ลงพื้นที่สงขลา ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคใต้

Advertisement

นายกรัฐมนตรี นำคณะลงสงขลา ติดตามการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีกำหนดกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกับเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ.  ที่เป็นตลาดที่เปิดให้มีการการขายสินค้าทางการเกษตร มายาวนานกว่า 16 ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการจำหน่ายผลิตผลจากการเรียนศึกษาวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นตลาดกลางที่เกษตรกรสามารถนำผลิตผลมาจัดจำหน่ายได้ จนปัจจุบันการจำหน่าย ทั้งผลไม้อาหารสุขภาพ  สร้างรายได้มากกว่า 800,000 บาทต่อวันต่อหนึ่ง และมีร้านค้าร่วมในการจัดจำหน่ายมากถึง 185 ร้านค้า อีกทั้งยังเป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการอาหารปลอดภัย เป็นตลาดต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นตลาดนัดน่าซื้อในระดับดีมาก  โดยเฉพาะในปี 2557 ตลาดเกษตร ม.อ. แห่งนี้ ได้รับรางวัลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ    
โดยนายกรัฐมนตรียังจะมอบเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงิน และใช้โอกาสนี้พบประพูดคุยกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ก่อนจะ มอบนโยบายการช่วยเหลือ เอสเอ็มอีของรัฐบาลแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่โรงแรมหรรษาเจบี ขณะที่ผู้ประกอบการได้นำสินค้ามาร่วมกันจัดเป็นนิทรรศการให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมก่อนเดินทางกลับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง