กรมคุ้มครองสิทธิฯ เยี่ยมเหยื่อเหตุระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

2017-05-23 13:50:14

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เยี่ยมเหยื่อเหตุระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

Advertisement

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่แจ้งสิทธิผู้เสียหาย กรณีเหตุระเบิดห้องยา   รพ.พระมงกุฎเกล้า ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 21 ราย
วันนี้ (23 พ.ค.2560) เวลา 09.30น. นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จากกรณีเหตุระเบิดบริเวณห้องจ่ายยานายทหารสัญญาบัตร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

 นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยา ดูแลรักษาพยาบาลให้หายกลับสู่ปกติโดยเร็ว ขอให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ และดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ รวมถึงขอประณามการกระทำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อสถานพยาบาล อันเป็นพื้นที่สันติภาพ สงวนไว้ใช้รักษาผู้เจ็บป่วย ถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง ขอสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว