ทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ เสนอรัฐบาล นำเปียโนในหลวงกลับไทย(คลิป)

2017-05-23 10:55:13

ทูตไทยประจำสวิตเซอร์แลนด์ เสนอรัฐบาล นำเปียโนในหลวงกลับไทย(คลิป)

Advertisement

สถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เสนอรัฐบาลนำเปียโนในหลวงร.8 และ ร.9 ทรงดนตรีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์กลับประเทศไทย

นายกิตติพงษ์  ณ ระนอง เอกอัครราชฑูตไทย ประจำสวิตเซอร์แลนด์  เปิดเผยว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต ได้มีคนไทยจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และขอเข้าชมเปียโน ซึ่งเป็นเปียโนหลังแรก ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเช่าให้พระราชธิดาและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฝึกซ้อม และทรงดนตรีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ที่ได้มีการเก็บไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งขณะนี้ทางสถานทูตได้ทำเรื่องเสนอกระทรวงการต่างประเทศ ให้นำเปียโนประวัติศาสตร์กลับไปจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติ และให้คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสได้ชื่นชมเปียโนและได้ดูแลบำรุงรักษาเปียโนประวัติศาสตร์หลังนี้ ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง