รมว. คมนาคม ประชุมร่วม IATA เร่งพัฒนาศักยภาพด้านการบินไทย

2017-05-22 11:55:28

รมว. คมนาคม ประชุมร่วม IATA เร่งพัฒนาศักยภาพด้านการบินไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ครั้งที่ 30 ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการภาคพื้น ทั้งการตรวจสัมภาระ การสแกนผู้โดยสาร การเพิ่มเทคโนโลยี รวมถึงคุณภาพของบุคลากร โดยทางผู้บริหารระดับสูงของ IATA ได้เน้นย้ำให้ไทยเร่งปรับปรุงและขยายสนามบินหลัก โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิให้รองรับปริมาณผู้โดยสารโดยเร็ว เพราะปัจจุบันมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ พร้อมกันนี้ IATA ยังมองว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ไทยจะก้าวขึ้นมาสู้อันดับท็อป 10 ของโลกในด้านตลาดท่องเที่ยวและตลาดการบิน

ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเรื่องของสนามบิน และความปลอดภัยการเดินอากาศ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเชื่อว่า ไทยจะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ทัน

ส่วนการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC)ใหม่ ตามข้อแนะนำด้านมาตรฐานการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ใหม่นั้น จะยังต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผน แม้ว่าจะมีบางสายการบินที่ยังมีข้อบกพร่อง ที่อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันและจะทำให้ไม่ได้รับใบรับรองฯตามที่กำหนด เช่น สายการบินไทยสมายล์ โดยได้เน้นย้ำว่า ให้ทุกสายการบินจะต้องเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด เนื่องจากหากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน สายการบินจะไม่สามารถทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศได้ หลังวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เนื่องจากไทยจะเตรียมขอยื่นรับการตรวจมาตรฐานการบินจาก ICAO อีกครั้งในเดือนหน้าแท็กที่เกี่ยวข้อง