นอร์เวย์เสริมกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลังเมล็ดพันธุ์พืชโลก

2017-05-21 14:15:04

นอร์เวย์เสริมกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลังเมล็ดพันธุ์พืชโลก

คลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญในอนาคตของมนุษยชาติ กำลังถูกคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและกำลังจะไหลเข้าท่วมคลังอาหารดังกล่าว


ทางการนอร์เวย์เสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังเก็บเมล็ดพันธุ์พืชโลกบนหมู่เกาะสวาลบาร์ดในเขตขั้วโลกเหนือ หลังเกิดเหตุน้ำที่ละลายจากชั้นดินเยือกแข็งคงตัว ไหลซึมเข้าไปในปากอุโมงค์ทางเข้า ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์พืชด้านในได้รับความเสียหายได้ เหตุน้ำท่วมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว หลังสภาพอากาศร้อนผิดปกติในแถบอาร์กติกมีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียส จนชั้นดินเยือกแข็งซึ่งปกติจะคงตัวที่ระดับอุณหภูมิติดลบ 10 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน เกิดการละลายขึ้น ทำให้หน่วยงานผู้ดูแลคลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด ต้องติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำท่วมที่อุโมงค์ทางเข้า รวมทั้งก่อสร้างทางระบายน้ำภายในเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้น้ำเข้าถึงห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้ ทั้งนี้ คลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ดแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ก่อนเปิดใช้งานเมื่อต้นปี 2008 เมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกถูกทำให้แห้งและแช่แข็งไว้ เพื่อให้เก็บรักษาได้เป็นเวลานานหลายร้อยปี คลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ดสร้างขึ้นด้วยการเจาะอุโมงค์ลึกกว่า 120 เมตรเข้าไปใต้ภูเขาในแถบขั้วโลกเหนือที่มีอุณหภูมิเย็นเยียบ โดยคลังภายในเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชกว่า 5,000 ชนิดจากทั่วโลก เมล็ดพืชจะถูกทำให้แห้งและแช่แข็งไว้ในอุณหภูมิลบ 18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานหลายร้อยปีหรือนับพันปี 
คลังเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ดก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญ โดยในกรณีที่เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจนหมดสิ้นไปจากโลก ก็ยังสามารถนำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้ในคลังออกมาเพาะพันธุ์ใหม่ได้ โดยเมล็ดพันธุ์พืชที่อยู่ในคลังจะได้รับการคุ้มกันให้ปลอดภัยจากหายนะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง