ปปป.ลุยสอบเงินทอนวัดล็อต 4 ที่ขอนแก่น

2018-06-12 17:00:50

ปปป.ลุยสอบเงินทอนวัดล็อต 4 ที่ขอนแก่น

Advertisement

กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ตรวจสอบ กรณีเงินทอนวัด ล็อต 4 ที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเชื่อมโยง ข้อมูลและเส้นทางการเงิน

การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นการลงมาขอข้อมูลในฐานะที่ทางวัดตกเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบว่า งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาโอนมาให้กับวัด มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองพระพุทธศาสนา โอนเงินคืนมาเป็นของตนเอง โดยเหลือไว้ให้ทางวัดประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น

วัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น เป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัตติธรรม หรือโรงเรียนวิเวกธรรม ประสิทธิ์วิทยา ตั้งอยู่ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนา หรือ พศ. โดยเป็นงบเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เปิดเผยการตรวจสอบเบื้องต้นว่า กรณีทุจริตครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัดและพระสงฆ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต แต่ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องงบประมาณ คือ อดีต ผอ.กองพระพุทธศาสนา เมื่อปี 2556 ซึ่งถูกย้ายออกนอกพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ มีพฤติกรรมการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า หลังจากที่สำนักงานพระพุทธศาสนา โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีของทางวัด อดีต ผอ.กองพระพุทธศาสนาในขณะนั้น ก็จะเป็นผู้จัดการเรื่องงบประมาณ โดยโอนเงินให้กับโรงเรียนปริยัติธรรม โดยมีการโอนจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรก 3 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ล้านบาท และครั้งที่ 3 จำนวน 10 ล้าน รวมแล้วเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท จากนั้นอดีต ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ก็จะขอเงินงบประมาณคืนไปเกือบทั้งหมด เหลือไว้ให้โรงเรียนประมาณ 1 ล้านบาท โดยที่ทางโรงเรียนเข้าใจว่า เป็นขั้นตอนของทางราชการที่สามารถทำได้จึงคืนให้ไป
ซึ่งการลงพื้นที่มาที่วัดของ เจ้าหน้าที่ ปปป. เป็นการสอบข้อเท็จจริงในฐานะพยานเท่านั้น โดยจะเน้นไปที่การตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ไม่ได้มาเพื่อตรวจสอบว่า พระมีความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดหรือไม่ เพราะจากการตรวจสอบ เงินงบประมาณไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของเจ้าอาวาสโดยตรง แต่เป็นการโอนเข้าบัญชีวัด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ปปป. ได้มีการสอบปากคำบุคคลในฐานะพยานไปแล้ว 3 ราย ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐาน เสนอ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทุจริตในครั้งนี้ โดยจะมีการเสนอไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน พอสมควร นอกจากการสอบปากคำพยานบุคคลแล้ว ยังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินงบประมาณที่ถูกโอน มายังบัญชีของโรงเรียนกี่ครั้ง ครั้งละเท่าไร และเงินงบประมาณไปอยู่ที่ใครด้วย