มันคือศิลปะ! เมื่อสลัมมุมไบเปลี่ยนไป

2018-06-12 15:40:14

มันคือศิลปะ! เมื่อสลัมมุมไบเปลี่ยนไป

ชุมชนสลัมในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย ถูกแปลงโฉมเป็นพื้นที่ที่มีสีสัน จากการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครศิลปินที่ช่วยกันวาดผลงานศิลปะตามผนังกำแพงบ้านเรือนองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อว่า Chal Rang De ซึ่งแปลว่า “ไประบายสีกันเถอะ” นำอาสาสมัครลงพื้นที่สลัม เปลี่ยนบ้านจำนวน 12,000 หลังใน 4 พื้นที่ของนครมุมไบให้กลายเป็นชุมชนแห่งสตรีทอาร์ท

Advertisement
เดดีปยา เร็ดดี้ ผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวว่า “เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้คนเมื่อพวกเขามองไปที่สลัมในมุมไบและในอินเดีย เมื่อคุณนึกถึงคำว่า สลัม คุณก็จะนึกถึงแต่ด้านลบรวมถึงความสกปรก ซึ่งกลายเป็นภาพสะท้อนต่อผู้คนที่อยู่ที่นี่ แต่นั่นไม่ใช่ความจริง พวกเขาเป็นคนที่น่าประทับใจมากๆ พวกเขาเป็นคนที่มีความสุข และเราต้องการให้ที่อยู่ของพวกเขาสะท้อนสิ่งที่พวกเขาเป็นจริงๆ”

ซานเจย์ นาเรช เกคาร์ หนึ่งในประชาชนที่อาศัยอยู่ในสลัมกล่าวว่า “ตอนนี้ชุมชนของเรามีสีสันมากๆ มันเหมือนใหม่และเป็นเหมือนของขวัญสำหรับเรา”

Advertisement
ทั้งนี้ ประชากรร้อยละ 40 จากจำนวนประชากรทั้งหมด 20 ล้านคนของนครมุมไบ อาศัยอยู่ในสลัม โดยบ้านเรือนในสลัมมักจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีและส่วนมากขาดห้องน้ำที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ

ภาพ AFP