วันนี้มีอะไร: 12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour)

2018-06-12 00:00:14

วันนี้มีอะไร: 12 มิถุนายน  วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour)

Advertisement

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orginazation หรือ ILO) ได้จัดประชุมให้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศเมื่อปี 2542 เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่ร่วมลงนามถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายให้หมดไปโดยเร่งด่วน โดยประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2544 รวมทั้งกำหนดให้วันที่ 12 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

ภาพ BeataGFX / Shutterstock.com, CHOATphotographer / Shutterstock.com
ภาพ หลวงอัคนีนฤมิตร (ฟรานซิส จิตร จิตราคนี)

198 ปีก่อน


พ.ศ. 2363
วันเกิด หม่อมราโชทัย หรือ ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูล ณ อยุธยา ล่ามหลวงของคณะราชทูตไทยที่เชิญพระราชสาสน์และเครื่องมงคลราชบรรณาการ เดินทางไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย อันเป็นที่มาของหนังสือ "นิราศเมืองลอนดอน" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราโชทัยขึ้นเป็นอธิบดีพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นคนแรกของไทย


120 ปีก่อน
พ.ศ. 2441
กองกำลังปฏิวัติของฟิลิปปินส์ นำโดย เอมีลีโอ อากีนัลโด ประกาศเอกราชจากสเปน
ภาพ Piotr Adamowicz / Shutterstock.com
9 ปีก่อน
พ.ศ. 2552
การยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อกในสหรัฐอเมริกา สถานีโทรทัศน์ทุกช่องในสหรัฐอเมริกา ทำการยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อก เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล