“พศ.” ย้ำพระรับเงิน ผิดวินัย-เป็นอาบัติ

2018-06-11 17:10:40

“พศ.” ย้ำพระรับเงิน ผิดวินัย-เป็นอาบัติ

Advertisement

“พศ.” ชี้แจงหนังสือขอข้อมูลบัญชีวัดต้องการหาวัดที่พระไม่จับเงิน เป็นตัวอย่างให้วัดทั้วประเทศ ย้ำ พระรับเงิน-สิ่งของมีค่า ผิดพระวินัยเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในการประชุมมหาเถระสมาคม ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 16


โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนาย และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. ว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีบันทึกข้อความที่ พศ.0001/06036 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 25 61 เรื่อง ขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติได้จริง หลักการคือภิกษุสงฆ์มิต้องมาถือเงิน แต่ผ่านบัญชีส่วนกลางเพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัดนั้นๆ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องการหาวัดตัวอย่างที่พระไม่จับเงิน ซึ่งเป็นไปตามพระวินัยปิฎก ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้พระภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่าในการแลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย ได้ เช่น ธนบัตร เหรียญ เช็คบัตรกดเงินสด บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระวินัยและเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่พระภิกษุที่รับ ไม่ว่าจะโดยเหตุผลใดๆ เช่น การรับเพื่อตัวหรือเพื่อสงฆ์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีกระแสข่าวที่จะมีการตรวจสอบพระ3วัดกังกรณีเงินทอนวัด ระบุเพียงว่า ขอตอบเฉพาะเรื่องที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมเท่านั้น

ภาพ Facebook: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ