เด็ก ปชป.จี้นายกฯสอบนมโรงเรียน

2018-06-09 12:40:35

เด็ก ปชป.จี้นายกฯสอบนมโรงเรียน

Advertisement

เด็ก ปชป.จี้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนมโรงเรียน ที่ได้ตรวจพบว่าไม่ได้คุณภาพว่า 

เรื่องนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการตรวจสอบ และดูแลอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องคุณภาพของนมที่ให้เด็กได้ดื่มในโรงเรียนไม่ควรให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างทุกคนก็สงสัยว่าแล้วไม่ดูเรื่องคุณภาพเลยหรือ ควรคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับเด็ก จะได้พัฒนาร่างกายของเด็กให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เรื่องคุณภาพนมจึงถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญและเมื่อเห็นสภาพปัญหาอย่างไรบ้างก็จะได้แก้อย่างเป็นระบบต่อไป ต้องยอมรับว่าโครงการนี้ได้เกิดขึ้นสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มต้นไว้ ในช่วงที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ด้วยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เด็กๆได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทางโภชนาการ เพื่อช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กในทุกๆด้าน นายกรัฐมนตรีควรสนใจเรื่องนี้ เพราะสำคัญกว่า สนช.นั่งหลับในสภาฯมาก