ครม.ญี่ปุ่นผ่านร่างกม.เปิดทางให้จักรพรรดิอากิฮิโตะ “สละราชสมบัติ”

2017-05-19 11:30:39

ครม.ญี่ปุ่นผ่านร่างกม.เปิดทางให้จักรพรรดิอากิฮิโตะ “สละราชสมบัติ”

Advertisement

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายพิเศษในวันนี้ (19 พ.ค.) เพื่อเปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงสละราชสมบัติ ซึ่งจะถือเป็นการสละบัลลังก์ของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 200 ปี


โยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น แถลงว่า คณะรัฐมนตรีโดยการนำของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งให้รัฐสภาพิจารณาและรับรองเป็นขั้นตอนสุดท้าย กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายพิเศษที่รับรองการสละราชสมบัติเฉพาะกรณีของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการสละราชสมบัติของจักรพรรดิพระองค์ต่อๆ ไป กระแสข่าวเรื่องสมเด็จพระจักรพรรดิซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษาจะสละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค. ปีที่แล้ว และสร้างความตกตะลึงไม่น้อยต่อชาวญี่ปุ่น เมื่อเดือน ส.ค. สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระราชดำรัสผ่านสื่อโทรทัศน์ว่า พระชนมายุที่มากขึ้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายตีความได้ว่าทรงทรงปรารถนาที่จะสละราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร อย่างไรก็ตาม การสละราชสมบัติในลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ พระราชวังอิมพิเรียลยังไม่ประกาศหมายกำหนดการสละราชสมบัติที่แน่นอน แต่สื่อญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพระราชพิธีดังกล่าวน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2018 ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงครองสิริราชสมบัติเกือบครบ 30 ปีเต็ม