ธรรมกายโต้ให้ที่กบดาน “อดีตพระพรหมเมธี”

2018-06-07 22:30:09

ธรรมกายโต้ให้ที่กบดาน “อดีตพระพรหมเมธี”

Advertisement

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนักกรณี “อดีตพระพรหมเมธี” จะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้ออกแถลงการณ์ วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวการคาดการณ์ของสื่อมวลชนบางสำนักกรณีอดีตพระพรหมเมธีจะพำนัก ณ วัดสาขาในประเทศเยอรมนี ระบุว่า กรณีสื่อมวลชนบางสำนักรายงานข่าวว่า อดีตพระพรหมเมธี ขอยื่นลี้ภัยในประเทศเยอรมนี และคาดการณ์ว่า จะพำนักที่สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศเยอรมนีหรือวัดสาขาอื่นในทวีปยุโรปนั้น ทางวัดขอปฏิเสธข่าวดังกล่าวทั้งนี้เพราะไม่ทราบความเคลื่อนไหวและจุดประสงค์ของอดีตพระพรหมเมธี อีกทั้งไม่ได้มีการติดต่อประสานกันแต่อย่างใดและในขณะนี้ทั้งหน่วยราชการไทยที่รับผิดชอบในคดีและสื่อมวลชนต่างๆ ยังไม่มีโอกาสได้พบตัวท่านแต่อย่างใด ดังนั้นเรื่องราวที่นำเสนอทั้งหมดจึงเป็นเพียง ข้อคิดเห็นและการคาดเดาของคนบางกลุ่มเท่านั้น

ทั้งนี้ในกรณีข่าวของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอให้สาธารณชนผู้รับฟังข้อมูลโปรดใช้วิจารณญาณ และขอวิงวอนไปยังสื่อมวลชนให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง "ความคิดเห็น" กับ "ความจริง" ตามหลักจรรยาบรรณของสื่อที่พึงมีพึงเป็นอีกด้วย