อาลัยศิลปินแห่งชาติ อ.ชินกร ไกรลาศ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (คลิป)

2017-05-19 09:55:12

อาลัยศิลปินแห่งชาติ อ.ชินกร ไกรลาศ โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (คลิป)

อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 กวีซีไรท์ , กวีรัตนโกสินทร์  ได้แต่งบทประพันธ์โคลงสี่สุภาพอาลัยรุ่นน้อง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541 ชินกร ไกรลาศ


อ.ชิน  กรไกรลาศแล้ว        กล่อมไผท

Advertisementกร       กระพุ่มพนมใจ         สู่ฟ้า

ไกร     ลาศทิพอาสน์ไอ-     ศวรรย์สว่าง

Advertisementลาศ     พิลาศพระลอหล้า    ดิลกแก้วชินกรฯ

ศิลปินแห่งชาติ "ชินกร ไกรลาศ" เสียชีวิตแล้ว

Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง