ผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมพัฒนา SMEไทยก้าวสู่4.0

2017-05-18 16:10:46

ผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมพัฒนา SMEไทยก้าวสู่4.0

Advertisement

ผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมจับคู่ธุรกิจการค้าระดับโลกในงาน Thailand Cross Border Trade & Investment Conference มุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ 4.0


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายในงานการจับคู่ธุรกิจการค้าระดับโลกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศไทย การทำธุรกิจการค้า และการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศ หรือ Thailand Cross Border Trade & Investment Conference ซึ่งจัดโดย ธนาคารแห่งประเทศจีน และหอการค้าไทย-จีนว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากการที่ได้เดินทางไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการกว่า 100 บริษัทจากจีน และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการไทยกว่า 300 บริษัทในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของนักธุรกิจจากประเทศจีนกับนักธุรกิจไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ SME ให้สามารถพัฒนาด้านนวัตกรรม และนำพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้นักธุรกิจจีนพิจารณาการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน
ทั้งนี้รัฐบาลยังมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นศูนย์กลางของ CLMV แต่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการไทยยังต้องการการสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศจีนสามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสม และมีศัยกภาพเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจของไทยให้เติบโตได้ในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง