ทุกชีวิตมีความหมาย “ให้โลหิต ให้ชีวิต”

2018-06-05 12:00:16

ทุกชีวิตมีความหมาย “ให้โลหิต ให้ชีวิต”

กาชาดเปิดตัวแคมเปญ “Big Blood Campaign” ชวนคนไทยสร้างปรากฎการณ์รวมพลังบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีนี้จัดกิจกรรมอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “Big Blood Campaign” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และร่วมกันเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งมีถึง 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ซึ่งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ที่ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก และเป็นวันที่ระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก และเชิญชวนให้กาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีนี้มีสโลแกน “Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” กำหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้ทุกประเทศทำให้ได้ในปี พ.ศ. 2563 และเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมองเห็นคุณค่าของการให้ และเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


Advertisement
โครงการ Missing Type ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ตอบรับร่วมรณรงค์โครงการ ร่วมกับองค์กร Alliance of Blood Operators เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและรณรงค์ด้านการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ร่วมกับอีก 34 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิตาลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ภายใต้สโลแกน “1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย” เพราะตัวอักษร A B O บนชื่อต่างๆ ที่หายไป หมายถึง ความหมายที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกันหาก A B O คือ กรุ๊ปเลือดที่หายไป ก็หมายถึงลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยที่หายไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้ตัวอักษรเหล่านี้กลับมาก็ขอให้ทุกคนช่วยกันบริจาคโลหิตน.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์การจัดหาโลหิตในประเทศไทยในภาพรวม ยังจัดหาโลหิตไม่สม่ำเสมอตลอดปี บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ในขณะที่ความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้น พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง จำนวน 55 % ส่วนผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง สม่ำเสมอทุก 3 เดือน มีเพียง จำนวน 8 % เท่านั้น ดังนั้น หากมีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และเพิ่มการบริจาคโลหิตจากปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง จะทำให้มีโลหิตเพียงพอตลอดทั้งปี จะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังใกล้บรรลุเป้าหมาย การมีโลหิตที่เพียงพอจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้ทุกประเทศทำให้ได้ในปี 2563 โครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 จัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ อวัยวะและดวงตา กิจกรรม “ให้โลหิต ให้ด้วยใจ” เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และประชาชนถ่ายภาพโดยใช้สัญลักษณ์มือรูปหัวใจ สื่อถึงการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ กิจกรรม Wall Of Humanity (กำแพงแห่งมนุษยธรรม) เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตเขียนข้อความให้คำนิยามกับคำว่า“ทุกชีวิตมีความหมาย ให้เลือดให้ชีวิต” เกมสนุกชิงรางวัล กิจกรรมบันเทิงการแสดงบนเวทีจากศิลปินทุกค่าย การจัดเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 เป็นที่ระลึก ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์


Advertisement
ส่วนโครงการ MissingType ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนซึ่งเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต สื่อมวลชน ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดรวมกว่า 37 แห่ง เข้าร่วมรณรงค์ ปลดตัวอักษร A B O ออกจากชื่อหน่วยงานหรือโลโก้ ผ่านทางสื่อ Social Media พร้อมทั้ง รณรงค์ให้บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมปลดตัวอักษร A B O ออกจากชื่อของตนเอง และ ติด #missingtypeTH จึงขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกด้วยการปลดตัวอักษร ABO ออกจากชื่อหน่วยงาน หรือโลโก้ หรือปลดตัวอักษร A B O จากชื่อของตนเอง พร้อมกันทั่วประเทศ และพร้อมกับทั่วโลก ในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 11.11 น. ไปจนถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2561 เป็นเวลา 1 สัปดาห์นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Viral Video เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการบริจาคโลหิตในโครงการฯ คาดหวังว่าการจัดโครงการครั้งนี้ จะทำให้คนในสังคมเกิดความตระหนัก และรับรู้เรื่องการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่ที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเพราะหากตัวอักษร A B O ซึ่งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดหายไป นั่นหมายถึงลมหายใจของผู้ป่วยที่หายไปด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1101 ติดตามได้ที่ Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย