แต่งดำ! คัดค้านแปรรูป กฟภ. 3 จังหวัดชายแดนใต้

2018-06-04 17:20:00

แต่งดำ! คัดค้านแปรรูป กฟภ. 3 จังหวัดชายแดนใต้

Advertisement

สหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 นำผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง แต่งชุดดำคัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.หน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา ถนนสาย 15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา นายสมชาย อักษรภักดิ์ ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้า ภาคใต้ เขต 3 ยะลา นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ยะลาและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา กว่า 100 คน รวมตัวแต่งชุดดำ พร้อมกับชูป้ายการคัดค้าน การจัดตั้งบริษัท RPS หรือ Regional Power System Company และการแปรรูป การแปรรูปการไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายสมชาย อักษรภักดิ์ ประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้าเขต 3 ยะลา ได้อ่านแถลงการณ์ มีข้อความว่า เราชาวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นการกระทำโดยเร่งรีบ รวบรัด ไม่โปร่งใส ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือให้โอกาสให้พนักงานหรือส่วนเกี่ยวข้องของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคประชาชนได้มีโอกาสชี้แจง แสดงเหตุผล หรือรับทราบปัญหาข้อดีข้อเสียของโครงการที่จะเกิดขึ้น

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ การบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ได้ผลกำไรจากการประกอบการกิจการ แต่ยังคงเต็มใจที่จะดำเนินกิจการต่อไป เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสาธารณูปโภคหลักที่ต้องบริการให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟอย่างทั่วถึง และถึงแม้ไม่มีกำไรในพื้นที่นี้ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ยังคงบริหารจัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟในพื้นที่ได้ตามปกติ หาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องคำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก เมื่อไม่มีผลกำไร คงต้องมีการขึ้นราคาค่ากระแสไฟฟ้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลอาจให้การอุดหนุนในช่วงต้นๆของการดำเนินการ แต่ภายหน้า เมื่อต้องการผลกำไร การขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าย่อมเกิดขึ้นได้ ความเดือดร้อนจึงตกไปอยู่กับประชาชน
ผู้ใช้ไฟจำนวน 5 แสนราย ต้องโอนไปให้กับบริษัท RPS ซึ่งเป็นการชุบมือเปิบจากรายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับจากผู้ใช้ไฟ และนำรายได้ไปบริหารจัดการอย่างไร จะส่งต่อให้รัฐ หรือนำไปบริหารกิจการสร้างกำไรให้ตนเอง ซึ่งเราไม่รู้ว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ 51 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัท RPS เป็นใคร และทำผลประโยชน์เพื่อชุมชนจริงหรือไม่ หรือทำกำไรเข้ากระเป๋าตนเอง และหากบริหารขาดทุนจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ระบบการจำหน่ายสายส่ง สถานีไฟฟ้า อาคารสำนักงาน และทรัพย์สินทุกอย่าง จะต้องให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าจะจ่ายค่าเช่าในการดำเนินการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประชาชนได้อะไร หรือเสียหายหรือสูญเสียอย่างไร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือการขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า หากการบริหารไม่มีผลกำไร แต่หากเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ถึงอย่างไรก็ยังคงต้องให้การบริการประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกิดผลกระทบอย่างไร พนักงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่แล้ว ต้องการขวัญกำลังใจ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานจะถูกควบคุม ลิดรอนสิทธิ์ สวัสดิการใดๆ หรือไม่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบจากผู้บริหารหรือผู้คิดโครงการนี้ขึ้นมา พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอคัดค้านโครงการที่จะสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย ให้กับประชาชนและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสุดความสามารถ และจะคัดค้านการจัดตั้งบริษัท RPS อย่างเป็นรูปธรรมและทุกภาคส่วนต่อไป ลงชื่อ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการแต่งชุดดำแสดงเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ทุกสำนักงานการไฟฟ้า ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้พร้อมกันแต่งชุดดำพร้อมกัน