เพื่อไทยชี้รัฐต้องสร้างความมั่นคงให้อาชีพพยาบาล

2017-05-18 09:45:14

เพื่อไทยชี้รัฐต้องสร้างความมั่นคงให้อาชีพพยาบาล

เพื่อไทย ชี้ รัฐต้องสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ให้พยาบาลวิชาชีพนายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวให้บรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 11,000 อัตราว่า ขอให้รัฐบาลเร่งบรรจุพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการให้ได้ทั้งหมดภายในปีนี้ พรรคเพื่อไทยเข้าใจความรู้สึกและตระหนักในคุณค่า ความสำคัญ การเสียสละ ของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ ที่ได้เสียสละเพื่อสร้างความมั่นคงและหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ แม้ในชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร จึงอยากให้รัฐบาลได้ดูแลเรื่องความมั่นคงทางอาชีพให้กับพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้ และขอยกย่องที่พยาบาลวิชาชีพ ได้เสียสละในการสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค จนองค์การอนามัยโลกยกย่องและใช้เป็นแบบอย่างในหลายประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รัฐบาลควรจะเร่งบรรจุพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้ให้ได้เป็นข้าราชการครบทุกคนในปีนี้ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการทำงานต่อไปในอนาคต และขอให้พยาบาลวิชาชีพ เชื่อมั่นว่า ในรัฐบาลเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล หรือใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม จะต้องมาดูแล สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางอาชีพให้กับพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

แท็กที่เกี่ยวข้อง