วันนี้มีอะไร: 3 มิถุนายน วันการพิมพ์ไทย

2018-06-03 00:00:16

วันนี้มีอะไร: 3 มิถุนายน  วันการพิมพ์ไทย

Advertisement

วันการพิมพ์ไทย
วันที่ 3 มิ.ย. ถือเป็นวันระลึกถึงวันที่สิ่งพิมพ์ภาษาไทยแผ่นแรกได้ถูกพิมพ์ขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 174 ปีที่แล้ว โดยบาทหลวงชาร์ล โรบินสัน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ให้กำเนิดสิ่งพิมพ์ฉบับแรกในประเทศไทยคือ หนังสือบัญญัติสิบประการ (The Commandments) ซึ่งเป็นหนังสือสอนคริสตศาสนามีทั้งหมด 8 หน้า นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจการพิมพ์ของไทย72 ปีก่อนพ.ศ. 2489
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสย่านสำเพ็ง ราชวงศ์ เยาวราช


151 ปีก่อนพ.ศ. 2410
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศตั้ง เซอร์ จอห์น เบาริง เป็นราชทูตวิสามัญ และอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายไทยประจำยุโรป


ภาพ @kaisamapol

49 ปีก่อน
พ.ศ. 2512
วันเกิด ไก่-สมพล ปิยะพงศ์สิริ พิธีกร และอดีตนักจัดรายการวิทยุมากความสามารถ

19 ปีก่อน
พ.ศ. 2542
สง่า อารัมภีร หรือ ครูแจ๋ว นักเขียนและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) พ.ศ. 2531 เสียชีวิตด้วยวัย 97 ปี ครูแจ๋วมีผลงานในฐานะผู้ประพันธ์คำร้อง และทำนองเพลง อยู่มากมาย อาทิ น้ำตาแสงไต้ และ เรือนแพ