ระบายสับปะรดช่วยเกษตรกร

2018-05-30 15:40:57

ระบายสับปะรดช่วยเกษตรกร

ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรดผลสดส่งทั้งประเทศช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาร่วงหนัก คาดกระจายผลผลิตออกไปนอกแหล่งผลิตได้กว่า 22,800 ตันเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสับปะรดผลสดไปยังประชาชนทั้งจังหวัดและตลาดปลายทางทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดในทุกภูมิภาคเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง 445,000 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 12,000 ราย กำลังประสบปัญหาราคาจำหน่ายผลผลิตตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1.15 บาท ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบนโยบายให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดด้วยโครงการระดมพลังไทยช่วยไทย ในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลสับปะรดตกต่ำและยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาผลกระทบของผลผลิตที่เกินจากการรองรับของโรงงานแปรรูปซึ่งจะดำเนินการในห้วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดพร้อมกันมากที่สุดในระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-15 มิ.ย. ซึ่งคาดว่าจะสามารถระบายด้วยการกระจายผลผลิตออกไปนอกแหล่งผลิตได้กว่า 22,800 ตัน


Advertisement
สำหรับการปล่อยขบวนรถในครั้งนี้มีเป้าหมายส่งผลผลิตสับปะรดไปยังกระทรวงมหาดไทย 29 ตัน กองบิน 5 จำนวน 5 ตัน เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ตัน และกระจายผลผลิตสับปะรดสู่ผู้บริโภคภายในจ.ประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 8 อำเภอ รวม 35 ตัน พร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระจายผลผลิตสับปะรดผลสดสู่ผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆจำนวน 500 ตัน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำสับปะรดสู่ขบวนการผลิตเป็นอาหารสัตว์จำนวน 1,300 ตัน และฝ่ายความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลำเลียงผลสับปะรดกระจายสู่หน่วยทหารทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 19-30 พ.ค.จำนวน 416.35 ตัน
Advertisement