กรมเจ้าท่า อัพเกรดท่าเรือโดยสาร 12 แห่ง

2017-03-02 14:52:02

กรมเจ้าท่า อัพเกรดท่าเรือโดยสาร 12 แห่ง

นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ  อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือโดยสาร หลังจากการสำรวจท่าเรือพบว่ามีความชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงเห็นควรปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง อาทิ ท่าวัดดาวคะนอง, ท่าถนนตก, ท่าวัดบางฝ้าย, ท่าเรือสาทรฝั่งพระนครเหนือ (เอเชียทีค) - ท่าเรือสาทรฝั่งพระนคร (ท่าข้ามฟาก), ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ท่าข้ามฟาก), ท่าเรือพิบูลสงคราม 1, ท่าเรือเศวตฉัตร, ท่าเรือกรมเจ้าท่า  และในคลองบางกอกน้อย 4 แห่ง อาทิ ท่าเรือวัดอินทราม (คลองบางกอกใหญ่), ท่าเรือวัดเกตุประยงค์, ท่าวัดไก่เตี้ย – ท่าวัดน้อยใน, ท่าเรือวัดมะเดื่อ (คลองอ้อมนนท์) รวมทั้งหมด 12 แห่ง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ พร้อมทั้งรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการการเดินทางทางน้ำมากขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท สหการธุรกิจ จำกัด เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ด้วยงบประมาณ 9,870,000 บาท ระยะเวลาปรับปรุงทั้งสิ้น 240 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 12 สิงหาคม 2560 โดยในช่วงระยะเวลาการดำเนินการซ่อมแซมจะทยอยปิดปรับปรุง ในแต่ละท่าเรือ จึงประกาศแจ้งเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรทางเรือได้ทราบ และขอภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิศวกรรมทางแม่น้ำ กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทร 02-233 1311-8 ต่อ 291 หรือ  สายด่วน  กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็กที่เกี่ยวข้อง