วิษณุ แจงปมลูกชายได้เป็น กรรมการที่ปรึกษาปฏิรูปกฎหมาย

2017-05-17 14:10:28

วิษณุ แจงปมลูกชายได้เป็น กรรมการที่ปรึกษาปฏิรูปกฎหมาย

Advertisement

รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย แจงปมบุตรชายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวถึงกรณีมีการแต่งตั้งนายวิชญะ เครืองาม บุตรชายนายวิษณุ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ ว่า นายบวรศักดิ์ เป็นคนเลือกมา เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ไม่ได้ทำเรื่องปรองดองหรือเรื่องที่เป็นความลับ และหากไม่ถูกต้องก็ออก เพราะไม่ได้ดิบ ได้ดีอยู่แล้ว และหน้าที่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรทำมากเท่าใดนัก เพราะมีคณะกรรมการอยู่แล้ว และยังมีที่ปรึกษาอีก โดยในเรื่องดังกล่าวนายบวรศักดิ์ได้มีปรึกษาตนเอง และส่วนได้บอกว่าแล้วแต่ เพราะไม่มีอะไรจะทำ จึงแล้วแต่จะมอบหมาย หากเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ลาออก