เร่งช่วยสับปะรดราคาร่วงหนัก

2018-05-24 19:25:25

เร่งช่วยสับปะรดราคาร่วงหนัก

เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังราคาร่วงหนัก


เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กอ.รมน.จ.ปข.) พร้อมด้วย นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบสับปะรดจำนวน 1 ตัน ตามโครงการระดมพลัง ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาสับปะรดตกต่ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่ น.ส.สุชาดา อดทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) เพื่อนำผลสับปะรดสดนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหาร ขนม และผลไม้สด แก่ผู้รับบริการจำนวน 332 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ประสานกับเกษตรจังหวัดฯเดินหน้าโครงการระดมพลังไทยช่วยไทยแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ เนื่องจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ 4.4 แสนไร่ โดยรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรทั้ง 135 กลุ่มใน 8 อำเภอส่งไปจัดเลี้ยงกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมียอดสั่งซื้อเบื้องต้นกว่า 200 ตันล่าสุดได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มควบคุณภาพสับปะรดบริโภคผลสดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่น น้ำหนักต่อผลต้องเกิน 1 กก.ขึ้นไป ระดับความสุก 3 ตาขึ้นไป ความยาวก้านไม่เกิน 5 นิ้ว โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหากสับปะรดที่ส่งไปจำหน่ายไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรจะกระจายให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันเพื่อช่วยเหลือพยุงราคาที่ กก.ละ 4 บาท และขณะนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าได้ประสานไปยังวัดทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเพิ่ม ส่วนสับปะรดที่ไม่ได้มาตรฐานจะนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ เบื้องต้นขณะนี้มียอดสั่งซื้อแล้วประมาณ 2,000 ตันAdvertisementด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จังหวัด เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำต่อเนื่อง ล่าสุด พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดในรูปแบบประชารัฐตามโครงการไทยช่วยไทยโดยเริ่มที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นแห่งแรก เบื้องต้นได้ส่งผลผลิตไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ประสานงานไว้แล้ว 35 ตัน เช่น กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี และเตรียมจัดส่งไปอีกกว่า 200 ตันในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำสับปะรดส่วนเกินออกจากตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายนที่จะมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก