เผยผลสำรวจชี้พระตัดทางโลกไม่ขาด

2017-03-02 13:29:13

เผยผลสำรวจชี้พระตัดทางโลกไม่ขาด

Advertisement

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “การปฏิรูปพุทธศาสนา” จำนวน 1,250 ตัวอย่าง ต่อสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ของพุทธศาสนาในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 55.84 ระบุ พระสงฆ์ตัดไม่ขาดจากทางโลก หลงในวัตถุนิยม ลาภ ยศ สรรเสริญ ตำแหน่งทางสงฆ์ หรือบริโภคนิยม ร้อยละ 49.76 ระบุ พระสงฆ์ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย ทำให้มีข่าวฉาว เช่น พระสงฆ์เสพยาบ้า ดื่มสุรา ยุ่งสีกา ขณะที่ร้อยละ 40 ระบุ มหาเถรสมาคมรักษาหลักพระธรรมวินัย ปกครองคณะสงฆ์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

ส่วนการปฏิรูปพุทธศาสนา ร้อยละ 45.94 อยากให้ แก้ไขกฎหมายพระภิกษุสงฆ์ ให้สอดคล้อง กับพระธรรมวินัย ร้อยละ 42.56 ระบุ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยสอดส่อง ดูแล พระภิกษุสงฆ์ ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและร้อยละ 42.19 ให้บังคับใช้พระธรรมวินัย กฎหมาย บทลงโทษ ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่เคร่งครัดและเข้มงวด

Cr.นิด้าโพล

แท็กที่เกี่ยวข้อง