เปิด “สมุนไพร-ผักพื้นบ้าน”ลดความดันโลหิตสูง

2018-05-16 15:00:04

เปิด “สมุนไพร-ผักพื้นบ้าน”ลดความดันโลหิตสูง

Advertisement

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะลดโรคความดันโลหิตสูงด้วยสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ใบบัวบก ใบย่านาง มะรุม กระเจี๊ยบ กระเทียม ขิง หม่อน เผยน้ำบัวบก น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย น้ำขิง ช่วยได้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวันความดันโลหิตสูงโลก ว่า ตามที่สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 17 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก ในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 (ค.ศ. 2014 - 2018) ซึ่งคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกที่สมาพันธ์กำหนด คือ “Know Your Number” ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ได้แปลคำขวัญดังกล่าวเพื่อใช้ในการรณรงค์ว่า “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่”

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวตต่อว่า โรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะความดันโลหิตสูง เป็น 1 ใน 4 ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ความดันโลหิตของคนปกติเท่ากับ 90/60 มม.ปรอท -119/79 มม.ปรอท ส่วนผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะมีระดับของความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอทขึ้นไป และพบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ อาหารรสเค็ม โรคอ้วน สูบบุหรี่ ติดสุรา พันธุกรรม โรคเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเป็นโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าเป้าหมายในแผนปฏิรูปสุขภาพ ให้แต่ละประเทศดำเนินการให้ภายในปี 2568 ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงต้องลดลงร้อยละ 25นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้น องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จึงมีการนำพืชผักพื้นบ้านมาปรุงเป็นอาหาร เพื่อป้องกันและรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ตัวอย่างเช่น ใบบัวบก ใบย่านาง มะรุม กระเจี๊ยบ กระเทียม ขิง หม่อน ส่วนน้ำสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิต ได้แก่ น้ำบัวบก น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย น้ำขิง ส่วนยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติคือ ยาหญ้าหนวดแมว และยากระเจี๊ยบแดง ยาทั้ง 2 ชนิด มีสรรพคุณขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ข้อควรระวังไม่ควรใช้ในผู้ที่มีการทำงานของหัวใจและไตบกพร่อง เนื่องจากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูง ซึ่งผักพื้นบ้านและยาสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยรับรองสรรพคุณในการลดความดันโลหิตได้
“นอกจากผักพื้นบ้าน น้ำสมุนไพร และยาสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตแล้ว ควรที่จะออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ จำกัดการบริโภคอาหาร รสหวานจัด เค็มจัด และอาหารไขมันสูง หากิจกรรมนันทนาการผ่อนคลายความเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ เพียงเท่านี้ ชีวิตคนเราก็จะห่างไกลกับโรคความดันโลหิตสูง และไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคตข้างหน้า”นพ.เกียรติภูมิ กล่าว