“ป้าทุบรถ” ชนะคดีกทม.! 5 ตลาดรื้อด่วน

2018-05-16 14:55:15

“ป้าทุบรถ” ชนะคดีกทม.! 5 ตลาดรื้อด่วน

Advertisement

"ป้าทุบรถ" ดีใจ ชนะคดี หลังยื่นฟ้อง กทม. เรื่องตลาดล้อมบ้าน ล่าสุด ศาลสั่งรื้อ 5 ตลาดแล้ว


หลังจากที่เรียกร้องความยุติธรรมกรณีตลาดที่เปิดล้อมรอบบ้านของครอบครัวในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ย่านสวนหลวง ร. 9 มากว่า 10 ปี สำหรับพี่น้องสูงวัยตระกูล “แสงหยกตระการ” ก่อนที่เรื่องจะมาแดงอีกครั้งเมื่อเกิดกรณีน.ส.รัตนฉัตร แสงหยกตระการ อายุ 61 ปี และ น.ส.ราณี แสงหยกตระการ อายุ 57 ปี เอาขวานและไม้มาทุบรถกระบะของลูกค้าในตลาดที่มาจอดขวางหน้าบ้านแบบไม่ยั้ง กระทั่งกลายเป็นคลิปร้อนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ เจ้าของบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่าสวนหลวง ร.9 พร้อมพวกรวม 4 คน ยื่นฟ้องผู้ว่าฯ กทม. , ผอ.เขตประเวศ, สนง.เขตประเวศ และกรุงเทพมหานคร กรณีปล่อยให้เกิดการสร้างตลาด 5 แห่งรอบบ้านพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างล่าช้า กรณีให้มีการก่อสร้างอาคารและตลาด 5 แห่งโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นที่จอดรถและเป็นกรณีที่ผิดวัตถุประสงค์ของหมู่บ้านเสรีวิลล่า บริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งได้จดทะเบียนจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี

โดยคดีมีผู้ประกอบการตลาดสวนหลวง , ตลาดรุ่งวานิชย์ , ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต และตลาดยิ่งนรา" ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อพิพาทนั้น ได้เข้ามาเป็นผู้ร้องสอดที่ร่วมนำเอกสารหลักฐานแสดงให้ศาลร่วมพิจารณาด้วยโดยศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง และ กทม. ผู้ถูกฟ้องที่ 4 ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้อง 4 รายๆ ละ 368,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 56 ที่มีการแก้คำฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้หลังจากคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ปี 22 ให้จัดการอาคารตลาดทั้ง 5 แห่งภายใน 60 วัน นับแต่คดีที่สุด และ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ปี 2535 กวดขันไม่ให้มีหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในหมู่บ้านด้วย และให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีผลบังคับอยู่ต่อไปจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

น.ส.บุญศรี ได้กล่าวเปิดใจภายหลังฟังคำพิพากษาทั้งน้ำตาว่า ขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาพอใจกับคำพิพากษาในส่วนค่าเสียหายไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อ รู้สึกดีใจที่วันนี้ มาถึงจุดที่จะได้คืนความสงบสุขให้กับประชาชนในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

ทั้งนี้ คู่กรณีติดใจสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษา