เยาวชนหนุน มท.เช็กบิลร้านเหล้านอกรีด

2018-05-16 14:30:33

 เยาวชนหนุน มท.เช็กบิลร้านเหล้านอกรีด

Advertisement

"เครือข่ายเยาวชน" หนุนกระทรวงมหาดไทยเช็กบิลร้านเหล้านอกรีต หากินกับเด็ก ท้าทายกฎหมาย จี้ฟัน จนท.รัฐหากพบมีเอี่ยวเมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 16 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และแกนนำเยาวชนจากหลายสถาบันกว่า30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อชื่นชมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 เข้าตรวจสอบผับ “บ้านกรู” ซึ่งตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อกลางดึกของวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่ามีเยาวชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้เครือข่ายเยาวชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลและ คสช.ดังนี้ คือ 1.ขอชื่นชมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และขอเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างเข็มแข็งต่อไป 2.ขอให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง ปล่อยปละละเลย ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และ 3.ขอเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกพื้นที่ เอาจริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/58 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อแจ้งข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป