ทะเลสาบอูร์เมีย ทะเลสาบสีเลือดใน ประเทศอิหร่าน

2018-05-16 13:26:20

ทะเลสาบอูร์เมีย ทะเลสาบสีเลือดใน ประเทศอิหร่าน

Advertisement

น้ำในทะเลสาบอูร์เมียแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนสีได้ไปตามฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเกิดจากการตกตะกอน และสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ความเค็มของน้ำเปลี่ยนไปทำให้จุลินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทะเลสาบอูร์เมีย เป็นทะเลสาบน้ำเค็มตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก


ทะเลสาบอูร์เมียมีขนาด 5,000 ตารางกิโลเมตร เคยมีความลึก 6 เมตรโดยเฉลี่ย ปัจจุบันนี้ทะเลสาบแห่งนี้น้ำลดลงไปมากเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ว รวมไปถึงการสร้างเขื่อน


ขอขอบคุณ

ข้อมูล :สำรวจโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง