สั่งย้าย! ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง

2018-05-16 12:55:57

สั่งย้าย! ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง

Advertisement

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีคำสั่งย้าย! ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง ไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อเปิดทางตรวจสอบหลักฐานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์คนจน

 จากกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศของ ป.ป.ท. และพบว่าหลายจังหวัดมีการทุจริตเงินคนจนเกิดขึ้น ในส่วนของ จ.ตรัง ล่าสุด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งย้าย นายรนชัย สารรัตน์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรังไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท  จ.สุรินทร์และให้นางมณีวรรณ วรรณภักดิ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งแทน ภายหลังจากที่เมื่อปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา นายพิชัย เทพี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตรัง ถูกโยกย้ายไปเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ และมีนายภักดี พวงจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปางมารับตำแหน่ง

ทางด้านนายสัญชาติ อุปนันท์ชัย ผู้อำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวว่า กรณีการย้ายนายรนชัย สารรัตน์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตรังไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการโยกย้าย หลัง ปปท.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ลงพื้นที่ไต่สวนข้อเท็จจริงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเงินคนจนทั้งหมดของ จ.ตรัง เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตัวบุคคลได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการไต่สวนจะเดินทางลงพื้นที่ จ.ตรังในเร็วๆนี้