สคบ.แจงให้รอผลตรวจกระทะโคเรียคิง

2017-05-13 16:30:14

สคบ.แจงให้รอผลตรวจกระทะโคเรียคิง

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจงขั้นตอนการตรวจสอบ กระทะ โคเรียคิง ให้รอสรุปผลในที่ประชุมสัปดาห์หน้า


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ออกเอกสารชี้แจ้ง กรณีกระทะ โคเรียคิง (Korea king ) โดยฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆ เพื่อให้ทดสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระทะยี่ห้อ Korea King ที่มีการโฆษณาอ้างถึงการเคลือบด้วยสารต่างๆ ถึง 7 ชั้น เพื่อให้กระทะ มีคุณสมบัติลื่น ทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ เป็นต้น ซึ่งสรุปการดำเนิน ได้ดังนี้ คือ 1 ส่งกระทะไปยังศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยจะส่งตัวอย่างให้ ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ และจะทราบผล ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2.ส่งตัวอย่างกระทะไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยจะส่งตัวอย่างให้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาการปนเปื้อนหรือหลุดร่วงของสารเคมีต่างๆ กรณีที่มีการนำมาประกอบอาหาร ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม นี้3. ส่งตัวอย่างกระทะ ไปยัง รศ.วีรชัย พุทธวงศ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้ส่งตัวอย่างให้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเย็นของวันที่ 11 พฤษภาคม โดยได้รับแจ้งว่าจะแจ้งผลการทดสอบกลับไปยัง สคบ. ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม นี้

4.สคบ. ยังได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างกระทะเทฟลอนยี่ห้ออื่นๆ ให้ทั้ง ๓ หน่วยงานทดสอบเพิ่มเติมด้วยหาก สคบ. ได้รับผลการตรวจพิสูจน์แล้ว จะส่งให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย สคบ. ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง