วันนี้มีอะไร: 15 พฤษภาคม วันสากลแห่งครอบครัว (International Day of Families)

2018-05-15 00:00:57

วันนี้มีอะไร: 15 พฤษภาคม  วันสากลแห่งครอบครัว (International Day of Families)

วันสากลแห่งครอบครัว (International Day of Families)
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปื เป็น "วันสากลแห่งครอบครัว" เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว เพราะสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น โดยแต่ละประเทศจะมีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

ภ่าพ Monkey Business Images / Shutterstock.com

Advertisement

167 ปีก่อน
พ.ศ. 2394
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 ในราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Advertisement


86 ปีก่อน
พ.ศ. 2475
ทหาร 11 นาย บุกเข้าสังหารซุโยชิ อินูคาอิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้น


Advertisement
59 ปีก่อน
พ.ศ. 2502
วันเกิด เขาทราย แกแล็คซี่-เขาค้อ แกแล็คซี่ นักมวยอดีตแชมป์โลกของไทย และแชมป์โลกฝาแฝดคู่แรกของโลก12 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2549
พล.อ. จารุภัทร เรืองสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)