เปิด 17 จุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

2018-05-14 14:50:26

เปิด 17 จุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.

Advertisement

คนกรุงอุ่นใจ กทม. เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝน เฝ้าระวังจุดอ่อนทั้งหมด 17 จุด พร้อมคุมเข้มป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สั่งรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายกว่า 200 ป้าย

เมื่อวันที่14 พ.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้ทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนทุกปี ซึ่ง กทม. มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหลายส่วน ทั้งเรื่องการขุดลอกท่อระบายน้ำ 6,400 กม. การทำความสะอาดคูคลอง 1,682 คลอง ขณะเดียวกันยังมีสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ อีกประมาณ 750 แห่ง ทั้งยังได้มีการพัฒนาดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำให้มีความสามารถใช้งานได้ รวมไปถึงแก้มลิงทั้งหมด 25 แห่ง สามารถรองรับน้ำได้ถึง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร อุโมงค์สูบน้ำขนาดใหญ่อีก 4 แห่ง และสถานีตรวจวัดเรดากลุ่มเมฆฝนอีก 3 แห่ง ซึ่งสามารถตรวจวัดกลุ่มเมฆฝนที่จะเข้าพื้นที่ได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และสำนักการระบายน้ำ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เข้าดูแลอยู่ตลอดนายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้น้ำจะท่วมขึ้นอยู่กับปริมาณฝนด้วย หากปริมาณฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตรจะไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังแน่นอน ซึ่งหากมีปัญหาน้ำท่วมขัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งระบายน้ำให้ได้โดยเร็ว โดยขณะนี้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก จำนวน 17 จุด และมีจุดที่เฝ้าระวังน้ำท่วมจำนวน 53 จุด ซึ่ง กทม. ได้มีการวางแผนทั้งชั่วคราวและถาวร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไว้แล้ว
นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของป้ายโฆษณาต่างๆ ปัจจุบัน กทม. มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั้งหมดอยู่ประมาณ 1,700 ป้าย ในจำนวนนี้มีป้ายผิดกฎหมายกว่า 200 ป้าย ซึ่งกระจายอยู่ในสำนักงานเขตประมาณ 10 เขต ซึ่งสำนักการโยธาได้ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เข้าไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานให้เจ้าของป้ายผิดกฎหมายทั้ง 200 ป้ายทำการรื้อถอนป้าย หากไม่ดำเนินการ จะมีกระบวนการขั้นตอนจนถึงขั้นบังคับตามกฎหมาย โดยการเข้ารื้อถอนป้ายเอง และเรียกเก็บค่ารื้อถอนจากเจ้าของป้าย ส่วนป้ายที่ถูกกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข พ.ร.บ.อาคาร พ.ศ. 2522 โดยเจ้าของป้ายจะต้องทำการตรวจสอบความมั่นคงของป้ายทุกปี และรายงานผลการตรวจสอบให้ กทม. ทราบ โดยทาง กทม. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจ ดังนั้นการดูแลความมั่นคงของป้ายทั้งหมด เป็นภาระของเจ้าของป้าย ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก จำนวน 17 จุด ประกอบด้วย 1.ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณวงเวียนหลักสี่ หน้า สน.บางเขน 2.ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 3.ถนนรัชดาภิเษก ช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ 4.ถนนพหลโธยิน หน้าตลาดอมรพันธ์และแยกเกษตร 5.ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ช่วงแยกเตาปูน 6.ถนนราชวิถี ช่วงหน้าสถาบันราชภัฎสวนดุสิต และเชิงสะพานกรุงธน 7.ถนนพญาไท ช่วงหน้ากรมปศุสัตว์ 8.ถนนศรีอยุธยา ช่วงหน้า สน.พญาไท 9.ถนนเจริญกรุง(แยกหมอมี) จากถนนแปลงนามถึงแยกหมอมี 10.ถนนเยาวราช ฝั่งเหนือ จากถนนทรงสวัสดิ์ถึงถนนราชวงศ์ 11.ถนนจันทน์ จากซอยบำเพ็ญกุศลถึงไปรษณียานนาวา 12.ถนนสวนพลู จากถนนสาทรใต้ ถึงถนนนางลิ้นจี่ 13.ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ 14.ถนนสุวินทวงศ์ ช่สงจากคลองสามวาถึงคลองแสนแสบ 15.ถนนเพชรเกษม จากคลองทวีวัฒนาถึงคลองราชมนตรี 16.ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ และ 17.ถนนบางขุนเทียน จากถนนพระราม 2 ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล