สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล

2018-05-14 12:35:26

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเวลา 08.29 น. วันที่ 14 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระนาแรกนา ได้เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบพยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง 


ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เจ้าหน้าที่ได้เปิดพื้นที่อนุญาต ให้ประชาชนได้เข้ามาภายใน เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่พระยาแรกนาได้หว่านไว้ในพิธี และยังเก็บต้นไม้ที่อยู่ในปรัมรำพิธี อาทิ ต้นกล้วย ต้นอ้อย เพื่อจะได้นำไปบูชา หรือใช้เพาะขยายพันธุ์ ทั้งนี้ประชาชนมีความเชื่อว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง หรือหากนำไปปลูก และขยายพันธุ์ ในนาข้าวของตนเอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง