ชาวนาถือฤกษ์วันพืชมงคลหว่านพันธุ์ข้าว

2018-05-14 11:20:55

ชาวนาถือฤกษ์วันพืชมงคลหว่านพันธุ์ข้าว

Advertisement

ชาวนาหลายพื้นที่ ถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคล หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำนา

เริ่มกันที่ จ.ชัยนาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ปรับพื้นที่ทำนา จำนวน 14 ไร่ โดยสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาพร้อมใช้รถไถนาเร่งไถ่และปรับพื้นที่ในแปลงนา จากนั้นได้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพาะ โดยถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคล เป็นเริ่มต้นฤดูกาลทำนาอย่างเป็นทางการ โดยชาวนามีความเชื่อว่า หากเริ่มทำการเพาะปลูกในวันพืชมงคลนี้ จะเป็นสิริมงคลต่อครอบคัว และพืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงามขายได้ราคาดี

ขณะที่ จ.นครสวรรค์ ชาวนาในหลายพื้นที่ของ จ.นครสวรรค์ ได้ลงมือปลูกข้าวลงแปลงนาในวันพืชมงคล โดยเชื่อกันว่าเป็นวันที่ฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว ขณะที่นายนิรุต เผือกหอม ชาวนาในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ บอกว่า การปลูกข้าวในวันพืชมงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หลังจากที่ได้มีการเตรียมนาเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ ก็ได้เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงแปลงนา ซึ่งมีความเชื่อว่าหากได้ปลูกข้าวในวันนี้ ข้าวที่ได้จะเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ไร้ศัตรูพืชรบกวน ขายผลผลิตได้ราคาดี และมีฝนตกที่เพียงพอในการทำนา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันนี้มีชาวนาหลายพื้นที่ต่างเร่งปักดำและหว่านข้าวให้ครบทุกแปลงนากันเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่ จ.พิจิตร ชาวนาในพื้นที่ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล นำต้นกล้าข้าวเพาะปลูกในแปลงนา โดยชาวนาเลือกใช้วิธีการปักดำต้นกล้าข้าว เป็นการเริ่มต้นของการเพาะปลูกตามความเชื่อว่า พืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

สำหรับชาวนาที่เลือกใช้วิธีปลูกข้าวด้วยการปักดำแทนการหว่านข้าวในโคลนตม เนื่องจากการปักดำกล้าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่านาหว่านเกือบ 20 วัน และถือว่าเป็นการประหยัดน้ำต้นทุนในการทำนา รวมถึงเป็นการลดวัชพืชในแปลงนา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพืช ไม่ให้มารบกวน