พระโคกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า” เสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ

2018-05-14 10:15:30

พระโคกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า” เสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ

Advertisement

“พระยาแรกนา” เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายได้ผลไม่เต็มที่ พระโคกิน “น้ำ-หญ้า-เหล้า” พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อวันที่ 14 พ.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วยจากนั้นเวลา 08.29 -09.19 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคพอ พระโคเพียง เทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดข้าว ไถกลบอีก 3 รอบ เสร็จแล้วพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์

สำหรับผลการเสี่ยงทายในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย โดยหยิบได้ ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนผลการเสี่ยทายของกินที่ตั้งเลี้ยงพระโค 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า  "พระโคกิน น้ำ หญ้า"  พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี  "พระโคกินเหล้า" พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ต่อจากนั้นได้เบิกเกษตรกรดีเด่น ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 7 สายพันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1, ขาวหอมมะลิ, สังข์หยดพัทลุง, กข 6, กข 43, กข 57 และ กข 71 จำนวนทั้งสิ้น 1,799 กก.