ประมูล 1 ล้านทะเบียน กต 9999

2018-05-12 21:30:39

ประมูล 1 ล้านทะเบียน กต 9999

Advertisement

ขนส่งประจวบคีรีขันธ์เปิดประมูลเลขสวย หมวด กต 5555 กต 9999 ประมูลได้ 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12พ.ค. ที่ห้องสิงขรโรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ 5 โดยมีตัวแทนภาคธุรกิจและประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูล หลังจากที่ผ่านมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้จัดการประมูลแล้ว 4 ครั้ง มีรายได้จากการประมูล 81,435,500 บาท

สำหรับครั้งนี้ เป็นการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมวด กต หมายถึงการงานก้าวหน้า การค้าเติบโต จำนวน 301 หมายเลข ทุกป้ายผ่านพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เพื่อเสริมสิริมงคลให้แคล้วคลาดภยันตราย ลักษณะของแผ่นป้ายออกแบบด้วยกราฟฟิคสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดประกอบด้วยภาพธรรมชาติของท้องทะเลสามอ่าวคือ อ่าวประจวบ อ่าวน้อย อ่าวมะนาว และพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดคือมะพร้าวและสับปะรด
ด้าน นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า แผ่นป้ายทะเบียนที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่สามารถเป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้ สามารถซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต ตั้งเป้ายอดเงินรายได้จากการประมูลไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท สำหรับการเปิดประมูลวันแรกหมายเลขที่ได้ราคาประมูลสูงสุดคือ กต 5555 จำนวน 1 ล้านบาท ประมูลโดย นายจิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา และ กต 9999 จำนวน 1 ล้านบาท ประมูลโดย นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าที่ผ่านมาได้นำป้ายทะเบียนรถเลขสวยทำการประมูลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมประมูลอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ประมูลแผ่นป้ายทะเบียนทุกรายถือว่าได้ร่วมทำกุศลเนื่องจากเงินรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการควบคุมการใช้ความเร็วรถด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบจีพีเอส รวมทั้งรายได้นำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพสำหรับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน