กฟน.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ปี 2559 พร้อมเดินหน้าจัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2560

2017-03-02 10:15:26

กฟน.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ปี 2559 พร้อมเดินหน้าจัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2560

Advertisement

 กฟน.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ปี 2559 พร้อมเดินหน้าจัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพสู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560