หอการค้าไทย สะท้อนเศรษฐกิจดีขึ้นช่วงใกล้เปิดเทอม

2017-05-12 16:50:59

หอการค้าไทย สะท้อนเศรษฐกิจดีขึ้นช่วงใกล้เปิดเทอม

Advertisement

หอการค้าไทย เผย ผลการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยังขยายตัวได้ สะท้อนเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการประเมินการใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2560 โดยสำรวจจากผู้ปกครองจำนวน 1,202 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ในปีนี้ผู้ปกครองมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในเรื่องจำเป็น เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน
โดยมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงปิดเทอมปีนี้ มีเงินสะพัดอยู่ที่ 50,196 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 2.14 ถือเป็นการขยายตัวได้ แต่ยังไม่คึกคักมากนัก ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น แต่ผู้ปกครองอาจจะยังมีความระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่บ้าง เนื่องจากยังมีความไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะปรับดีขึ้นมากนัก

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงด้านการศึกษาของไทยในปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม พัฒนาและเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ เน้นการใช้ความคิดและการปฏิบัติแทนการท่องจำ รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังในด้านจริยธรรม คุณธรรม กับเยาวชน
นอกจากนี้นายธนวรรธน์ ยังประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีโอกาสขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ดีตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ขยายตัวในระดับร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง การส่งออกที่กลับมาขยายตัวเป็นบวก ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง มาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ