ผญ.ร้องขอความเป็นธรรม จับรุกป่าแต่ถูกลงชื่อขับไล่

2018-05-10 15:55:11

ผญ.ร้องขอความเป็นธรรม จับรุกป่าแต่ถูกลงชื่อขับไล่

Advertisement

ผญ.ร้องขอความเป็นธรรมกรณีจับรุกป่า1,200ไร่ แต่ถูกกลั่นแกล้งลงชื่อขับไล่พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายคณนาถ คะชะนา รองประธาน ส.ปอ.ฝ่ายตรวจสอบและอำนวยความเป็นธรรม (ทำหน้าที่แทนประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย) พร้อมด้วย น.ส.สุวรรธนา แย้มแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ ม.3 นำหนังสือขอความเป็นธรรมส่งถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน ผวจ.ระนอง โดยมีปลัดจังหวัดระนองมาเป็นผู้รับหนังสือแทน

นายคณนาถ กล่าวว่า วันนี้ที่มายื่นหนังสือ เพื่อต้องการขอความเป็นธรรมให้กับผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำหน้าที่การปราบปรามการบุกป่า จนมีผู้เสียผลประโยชน์ ซึ่งทราบว่ามีการลงขันกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ม.3 จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มาลงชื่อเพื่อขับไล่ให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง โดยอาศัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พศ.2457 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)มาตรา 14 (6) เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำการแก้ไขหรือยกเลิกมาตราดัง เพราะมาตราดังกล่าวสามารถกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ออกจากราชการได้
น.ส.สุวรรธนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนเองร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านในพื้นที่ ในการแก้ปัญหานายทุนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่าจำนวนกว่า 1,200 ไร่ ซึ่งขณะนี้เรื่องกำลังดำเนินการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตนเองทำงานเต็มที่เพื่อทวงคืนพื้นที่รัฐจากกลุ่มนายทุน แต่กลับต้องมาถูกกลุ่มนายทุนกลั่นแกล้ง ซึ่งเท่าที่ทราบข้อมูลมา กลุ่มนายทุนมีการลงขันกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งลงชื่อเพื่อขับไล่ตนออกจากตำแหน่ง เพราะหากตนออกจากตำแหน่งได้ กลุ่มนายทุนก็จะกลับมาบุกรุกพื้นที่ป่าเหมือนเดิม ซึ่งที่ผ่านมาจากการตรวจรายชื่อที่มีการลงชื่อกันส่วนหนึ่งมีการปลอมลายเซ็นซึ่งชาวบ้านบางส่วนไม่ทราบเรื่อง แต่ถูกปลอมลายเซ็นในการขับไล่ตนเอง ซึ่งขณะนี้เรื่องกำลังถูกพิจารณาจากทางอำเภอ ตนเองไม่มีความผิด แต่ต้องมาโดนแบบนี้ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องออกมาปกป้องตนเองและผลประโยชน์ของชาติ


แท็กที่เกี่ยวข้อง