“ไหว้หัวหมู” เสริมสิริมงคล ลงกินเนสส์บุ๊ก

2018-05-10 11:55:01

“ไหว้หัวหมู” เสริมสิริมงคล ลงกินเนสส์บุ๊ก

Advertisement

ที่บริเวณส่วนหย่อมเซียงตึ้ง ถ.ศุภสารรังสรรค์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ จ.สงขลา หอการค้า จ.สงขลา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ภายใต้การนำของ นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า จ.สงขลา และตัวแทนผู้เลี้ยงสุกร ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคลทั่วไทย โดยใช้หัวหมู 559 หัว มาวางเรียงรายพร้อมกับเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เสริมความเป็นสิริมงคล อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งร่ำรวย ปราศจากโรคภัยของผู้เข้าร่วมพิธีรวมทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

พร้อมกันนั้นในวันดังกล่าวยังมีการจัดพิธีไหว้หัวหมูพร้อมกันอีก 6 จังหวัด คือ จ.ราชบุรี จ.ชลบุรี จ.สงขลา จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม่ และ จ.สระบุรี เพื่อบันทึกกินเนสส์บุ๊ก ทำลายสถิติโลก รวมแล้วเกือบ 5,000 พันหัว