วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

2018-05-09 16:50:42

วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก 25 พ.ค. – 28 ก.ค. 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก Celebrating the National Glass Plate Negative Recognized as UNESCO Memory of the World จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร และผู้บริหารจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงกำหนดจัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” และได้คัดเลือกภาพมาจัดแสดงกว่า 150 ภาพ แบ่งออกเป็น 8 หัวเรื่อง ได้แก่ 1.มองสยามผ่านฟิล์มกระจก 2.สัญลักษณ์ของชาติ 3.พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ 4.การพัฒนาประเทศ 5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 6.อาคารสถานที่ 7.บุคคล และ 8.สยามกับสังคมโลก โดยจะมีการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 28 ก.ค. 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปแท็กที่เกี่ยวข้อง