พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 20 ราย ที่แม่ฮ่องสอน

2018-05-09 16:50:07

พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 20 ราย ที่แม่ฮ่องสอน

Advertisement

โรคไข้เลือดออกระบาดแล้ว 20 ราย ที่ จ.แม่ฮ่องสอน สาธารณสุขชุมชน อสม.เร่งรณรงค์ป้องกัน ตามหลัก 5 ส. และ 3 ก. คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ แจกทรายอะเบทเก็บกวาดขยะในตลาด บ้านเรือน สถานที่ราชการจะป้องกันได้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ลาดสนามกีฬาแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน นำทีมสาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการ ชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมกับแจกทรายอะเบทและอุปกรณ์ฉีดพ่นยุงให้กับหน่วยราชการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป นำไปโรยและฉีดพ่นตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายแจกทรายอะเบท เก็บกวาดเศษขยะมูลฝอย ในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน พบมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกปี มีการระบาดแบบปีเว้นสองปี โดยปี 2559 มีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุดเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ และในปี 2561 ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่นอกฤดูกาลระบาดพบมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว 20 ราย
ในการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการระบาดของไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แจ้งไปยังส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนทุกอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.จัดระเบียบทำความสะอาดสถานที่ และมาตรการกำจัดยุงพาหะ 3 ก.คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ ในหน่วยงานทุกวันศุกร์ ทำความสะอาดภายในบ้านและรอบบ้านทุกวันเสาร์ อาทิตย์ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.61 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 พ.ค.61 เน้นความสำคัญของมาตรการด้านความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคให้เด็ดขาด