มีไว้หัวใจปลอดภัย? "Inspire Heart" แบบพกพา

2018-05-09 14:25:12

มีไว้หัวใจปลอดภัย? "Inspire Heart" แบบพกพา

Advertisement

ม.นเรศวรเปิดตัวเครื่อง Inspire Heart วิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้ว มีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน แบบพกพา และราคาคนทั่วไปหาซื้อได้

ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร นางวัชรา แก้วมหานิล อาจารย์ประจำคณสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดตัวเครื่อง Inspire heart ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วซึ่งมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ ก่อนที่จะมีอาการแสดงออกของโรคและนำไปสู่ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนั้นยังสามารถประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งยังใช้ในการติดตามผลการรักษาและพยากรณ์ความรุนแรงของโรคได้อีกด้วย

นางวัชรา กล่าวว่า เครื่อง Inspire Heart ได้ทำการประดิษฐ์ด้วยการดัดแปลงจาก 2 หลักการคือ การส่งสัญญาณอินฟาเรดสำหรับวัดสัญญาณจากชีพจรและอิเล็คโทรด สำหรับวัดการนำกระแสไฟฟ้าจึงทำให้สามารถลดข้อจำกัดในแต่ละหลักการซึ่งเป็นผลให้สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจทั้ง Time domain analysis และ Frequency domain analysis ซึ่งเป็นประเมินการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยเครื่องนี้ได้คิดค้นมานานกว่า 3 ปี จนประสบความสำเร็จ เพียงนำปลายนิ้ว โดยเฉพาะนิ้วกลาง มาใส่กับเครื่อง Inspire Heart แล้วสามารถดูผลที่แอพริเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งดูได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ และ ISO ซึ่งหากค่าของหัวใจอยู่ ที่ค่าระดับ 20 ขึ้นไปก็ถือว่าปกติ หากต่ำกว่าค่ำ 20 ถือว่าเป็นอันตรายกับหัวใจได้ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งหากผู้ใดพบว่ามีหัวใจอยู่ที่ค่าต่ำกว่า 20 ก็ควรจะไปพบแพทย์ เพื่อในการรักษา ซึ่งค่าความแม่นยำนั้นถือว่า มากกว่า 90%
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ Inspire Heart เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณสมบัติสำหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วซึ่งไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอันตรายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย (Non-invasive technology) จึงมีประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นและความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้สามารถใช้งานครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็นเบาหวานมากกว่า 5 ปี กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ได้แก่ ภาวะที่มีความเครียดสูง อาการใจสั่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ผู้สูงอายุ และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจโดยผลงานนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ผลงานเรื่อง “Inspire Heart: Heart rate variation analysis at finger tip ได้รับรางวัล Special honor of invention จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2560 และ IPITEx 2017 ณ ไบเทคบางนา และได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้ภาคเอกชนนำไปต่อยอดจำหน่ายให้กับประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเทียบกับเครื่องตรวจทั่วไปนั้นจะราคานับล้านบาท ขณะเครื่อง Inspire Heart ราคาเพียงแค่กว่า 5,000 กว่าบาทเท่านั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง