เปิดแล้ว! “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ชัยภูมิ

2018-05-09 13:15:49

เปิดแล้ว! “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ชัยภูมิ

Advertisement

เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” ชี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชัยภูมิ

ที่บริเวณริมบึงละหาน บ้านมะเกลือ ( คุ้มโนนหัวช้าง) หมู่13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ และนางสำเนียง ขันพิมล หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิด “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.ชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทุ่งบัวแดงแห่งนี้ ชาวบ้านได้อนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในบึงละหานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 18,000 ไร่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนกนานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือน ก.พ. ถึง ก.ค.จะมีดอกบัวแดง เกิดขึ้นเต็มท้องทุ่ง บนพื้นที่กว่า500ไร่ โดยเฉพาะในเขตบ้านมะเกลือ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งทุ่งดอกบัวแดงแห่งนี้จะมีอยู่ 2ชนิดคือ ดอกบัวแดงสาย และดอกบัวแดงหลวง ซึ่งบริเวณตรงกลางของทุ่งบัวแดงทั้ง2ชนิดก็จะมีดอกบัวขาวโผล่ชูช่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกชนิดหนึ่งด้วย โดยดอกบัวในระยะนี้กำลังบานเต็มท้องทุ่ง และเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้เสริมจากการบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ขายปลา และสินค้าแปรรูปจากปลาที่หาได้ในบึงละหาน รวมไปถึงการรับจ้างถ่อเรือ โดยที่นี่จะไม่ใช้เรือยนต์ เพราะจะทำให้ใบบัดไปทำลายบัวแดงเสียหาย ซึ่งจะมีหน่วยงานราชการตั้งแต่ อบต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ช่วยประชาสัมพันธ์และพัฒนาจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ล่าสุดสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบๆ ทุ่งบัวแดงในการหารายได้เสริมพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้มีความพิเศษโดดเด่นเหมาะที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและเจ้าหน้าที่อำเภอ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัส เริ่มจากนั่งเรือชมทุ่งบัวแดง ตั้งแต่เช้าเวลา 06.30น.-07.00น. เป็นเวลาที่เหมาะที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกบัวแดงค่อยๆคลี่ดอกที่ตูมอยู่ บานออกมาให้นักท่องเที่ยวได้เชยชม โดยชาวบ้านที่นี่จะผลัดกันนำเรือพาย ออกมาบริการถ่อเรือ รับนักท่องเที่ยวลงไปนั่งชมทุ่งบัวแดงแบบใกล้ชิด คิดค่าบริการไม่แพง เพียงลำละ 100 บาท ถ่อเรือให้เรานั่งชมนานถึง 1 ชั่วโมง หลังจากนั่งเรือชมทุ่งดอกบัวแดงแล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้ขึ้นมาชิมชาเกสรบัว ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือด บำรุงหัวใจ ลดความดัน เพิ่มสมรรถภาพท่านชายให้กระชุ่มกระชวยขึ้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มชาวบ้านทำเอง โดยใช้เกสรของดอกบัวที่หาเก็บมาได้จากบึงละหานแล้วแปรรูปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกัน หากนักท่องเที่ยวอยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพจับปลาในบึงละหาน ก็สามารถนั่งเรือลงไปชมได้ มีทั้งจับปลาด้วยแห ตาข่าย อีหลง อีจู้ ตุ้ม ไซกุ้ง ฯลฯ โดยชาวบ้านที่นี่จะลงไปจับปลา จนถึงเวลาประมาณบ่าย 2 โมง ก็จะนำปลาที่จับได้ขึ้นมาบนฝั่ง เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ มีรายได้อย่างน้อยวันละ 500-2,000 บาท นอกจากการชมทุ่งบัวแดงแล้วรอบๆ ริมบึงละหานแห่งนี้ยังมีการปลูกผักปลอดสารพิษ สวนเกษตรต่างๆ รอบๆบึงละหานเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม และลงไปสัมผัสตามเส้นทางรอบบึงละหานแห่งนี้อีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจ ต้องการไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ทุ่งบัวแดงบึงละหาน” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โทร.0-4481-2350

แท็กที่เกี่ยวข้อง