สพฐ. สั่งโรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

2017-05-12 10:40:54

สพฐ. สั่งโรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

สพฐ. กำชับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม ดูแลสถานศึกษาให้สะอาด ซ่อมบำรุงตัวอาคารให้พร้อมใช้งาน สำรวจจุดอันตรายทั่วบริเวณ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กล่าวว่า ได้ สพฐ.ขอความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ โดยแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการปกติโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านต่าง เช่น ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ สำรวจ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้าอี้ ระบบน้ำประปา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์มีพิษต่าง ๆ


Advertisementขณะเดียวกันให้แต่ละพื้นที่ ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กำกับและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถนักเรียนระมัดระวังในการพานักเรียน คณะครูไปทัศนศึกษาเข้าค่ายพักแรม รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน พร้อมทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ขณะเกิดเหตุจะต้องทำอย่างไร ในการหลีกเลี่ยงหรือเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้น ๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง