คำทำนาย วันพืชมงคล2560 พระโค กินข้าว-ข้าวโพด-น้ำ-หญ้า

2017-05-12 09:55:32

คำทำนาย วันพืชมงคล2560 พระโค กินข้าว-ข้าวโพด-น้ำ-หญ้า

Advertisement

วันพืชมงคล 2560  คำทำนายพระโคกินข้าว-ข้าวโพด-หญ้า ทำนายว่า ข้าว น้ำ จะบริบูรณ์ดีพอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี


วันพืชมงคล 2560 ในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำหรับ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ของพระโคเพิ่มและพระโคพูน ในวันพืชมงคล 2560 จากการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ปรากฏว่า พระโค

- กิน ข้าว ข้าวโพด คำทำนาย พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี - กิน น้ำหรือหญ้า คำทำนาย พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์
ทั้งนี้คำทำนาย วันพืชมงคล 2560 ด้านพระยาแรกนา เสี่ยงทายผ้า พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
แท็กที่เกี่ยวข้อง