จมูกดี...รายได้งาม! ชวนสมัคร “นักดมกลิ่น” แก้มลพิษทางอากาศ

2018-05-08 18:00:09

 จมูกดี...รายได้งาม! ชวนสมัคร “นักดมกลิ่น” แก้มลพิษทางอากาศ

Advertisement

ใครจมูกดี สุขภาพแข็งแรง และอยากจะมีรายได้ ไปที่กรมควบคุมมลพิษด่วน! เพราะที่นั่น เขาเปิดรับสมัครนักดมกลิ่น เพื่อมาตรวจสอบมลพิษทางกลิ่น และแก้ไขปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยอากาศที่เป็นภัยต่อชุมชน รายได้ค่อนข้างงาม กลิ่นละ 600 บาท เชียวล่ะ

ในแต่ละปีมีปัญหาการร้องเรียน เรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 60 โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่ง พบว่า เป็นปัญหามลพิษทางกลิ่น โดยหนึ่งในวิธีที่นำมาใช้ตรวจสอบ คือ การใช้คนดมกลิ่น ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมไปถึงนิวซีแลนด์ เนื่องจากจะทำให้ทราบถึงต้นเหตุของปัญหามากที่สุด ส่วนในประเทศไทยนั้น กรมควบคุมมลพิษได้มีการเปิดรับสมัครนักดมกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2555 มาแล้ว 11 รุ่น

ทีมข่าวนิว18 จึงได้ร่วมทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักดมกลิ่น ซึ่งเบื้องต้นจะต้องสามารถคัดแยกกลิ่นจากสารสกัดพื้นฐาน 5 กลิ่นให้ได้ก่อน ได้แก่ กลิ่นอุจจาระ กลิ่นถุงเท้า กลิ่นไหม้ กลิ่นดอกไม้ และกลิ่นผลไม้ และเมื่อผ่านแล้วจะเข้าสู่การทดสอบจริง
ขั้นตอนการพิสูจน์กลิ่น เจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างในพื้นที่ ทั้งจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และแนวเขตรั้ว ด้วยเครื่องมือเก็บกลิ่นใส่ถุงภาคสนาม จากนั้น นำเข้าห้องปฏิบัติการนำกลิ่นมาเจือจางกับอากาศดีเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นเกินไป แล้วจึงนำมาทดสอบกับอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกไว้ครั้งละ 6 คนต่อกรณี เพื่อทดสอบดมกลิ่นไปเรื่อยๆ ตามกระบวนการและต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง จนคำนวณได้ค่าเฉลี่ยกลิ่นที่เกิดขึ้น

ด้านผู้สมัครที่มาร่วมทดสอบกลิ่นยังบอกถึงความตั้งใจ ที่จะเป็นนักดมกลิ่นว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และไม่มีความกังวลใดๆในการสูดดมกลิ่นเพราะไม่มีอันตราย