ปางช้างอโยธยาปลื้ม ได้ลูกช้างเชือกใหม่

2018-05-07 12:45:08

ปางช้างอโยธยาปลื้ม ได้ลูกช้างเชือกใหม่

Advertisement

ปางช้างอโยธยาสุดปลื้ม ได้ลูกช้างเชือกใหม่เป็นเชือกที่ 2

เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 7 พ.ค. ที่ปางช้างตลาดน้ำอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา พังวาสนา อายุ 21ปีได้ตกลูกเพศผู้ น้ำหนักประมาณ 50 กก. รูปร่างลักษณะดี เมื่อคลอดออกมาสามารถเดินได้เองอย่างคล่องแคล่ว เป็นช้างเชือกที่ 2 ที่มีการผสมพันธุ์และคลอด ตามธรรมชาติที่ปางช้างอโยธยา

น.ส.น้ำทิพย์ เกตุแก้ว ผู้จัดการปางช้างตลาดน้ำอโยธยา กล่าวว่า ช้างที่คลอดออกมาเป็นช้างที่ผสมพันธุ์ระหว่างพังวาสนา กับพลายโอเล่ อายุ 22ปี ปัจจุบันปางช้างตลาดน้ำอโยธยามีช้างจำนวนทั้งสิ้น25เชือก ช้างที่ตกลูกที่ปางช้างนับว่าเป็นเชือกที่ 2สร้างความดีใจและปลื้มใจให้กับชาวควาญช้างและปางช้างตลาดน้ำอโยธยาเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของช้างเชือกใหม่นี้ได้ สำหรับชื่อของช้างเชือกใหม่อยู่ระหว่างการปรึกษากันว่าจะให้ชื่อว่าอะไรดีแท็กที่เกี่ยวข้อง